Matteo Spreafico

Matteo Spreafico ของอิตาลีถูกห้ามเป็นเวลาสามปีโดยองค์กรปกครองโลกของการขี่จักรยานหลังจากทดสอบในเชิงบวกสำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพในงาน Giro d’Italia เมื่อปีที่แล้ว

Spreafico วัย 28 ปีซึ่งขี่ให้กับทีม Vini Zabu-KTM ได้แสดงผลการวิเคราะห์ที่ไม่พึงประสงค์สองครั้งสำหรับ enobosarm ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม

Enobosarm หรือที่เรียกว่า ostarine เป็นสารต้องห้ามในรายการ World Anti-Doping Agency

เขาถูกระงับจนถึงเดือนตุลาคม 2566

Enobosarm เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาที่เรียกว่า Selective androgen receptor modulators

Spreafico ถูกแบนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมปีที่แล้วหลังจากส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *